Instalacje dla biznesu

Instalacje dla biznesu

Zajmujemy się szeroko pojętymi instalacjami gazowymi i fotowoltaicznymi dla sektora biznesowego. Wykonujemy zarówno instalacje grzewcze jak i typowo przemysłowe.

Główne sektory naszego działania to:

 • magazyny
 • zakłady produkcyjne
 • budynki inwentarskie hodowli zwierząt
 • szklarnie
 • suszarnie zbóż
 • pieczarkarnie
 • i wiele innych, w których potrzebny jest gaz.

Zapewniamy kompleksową obsługę zakresie:

 • obsługi geodezyjnej
 • wykonania projektu instalacji gazowej
 • doboru urządzeń grzewczych i gazowych
 • doboru odpowiednich zbiorników do magazynowania gazu płynnego
 • wykonawstwo instalacji gazowej
 • montażu urządzeń grzewczych i wykonanie instalacji C.O i C.T
 • sporządzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
 • pilotowania przebiegu dokumentacji odbiorowej w Urzędzie Dozoru Technicznego i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.